Maten och magen

Vi i patientföreningen har fått en förfrågan från Barnkirurgen i Lund om vi kan hjälpa till att sprida en europeisk enkät! Så ta tillfället att hjälpa forskningen att veta mer om hur maten påverkar magen när man har Hirschsprungs sjukdom! Ett område som det definitivt behövs mer forskning på. Här kommer informationsbrevet:


Lund 230925 

Hej! 

Detta brev gäller en internationell studie kring matens påverkan på tarmfunktion hos barn och unga opererade pga Hirschsprungs sjukdom.  

Mer kunskap Vid barnkirurgen i Lund vill vi lära oss mer om matens betydelse för tarmfunktion. Vi forskar speciellt på detta hos barn och unga födda med Hirschsprungs sjukdom. Som många av er vet gör barndietist Lovisa Telborn forskning i just detta ämne och kommer 8/12 att presentera sin Avhandling Mat och mage vid Hirschsprungs sjukdom. Inbjudan kommer till er under hösten. 

Internationellt För att få fler perspektiv på matens betydelse ingår vi nu dessutom i ett internationellt forskningssamarbete. Via patientorganisationer och andra patientgrupper för Hirschsprungs sjukdom i Europa skickar vi ut en länk där barn och unga födda med Hirschsprungs sjukdom, eller föräldrar, kan svara på frågor i ämnet. Enkäten skickas ut via sociala media i Italien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Polen och Sverige. Enkäten är utformad av läkare och dietist i London och översatt till svenska av oss på barnkirurgen.  

Vem kan svara? Ni som är födda med Hirschsprungs sjukdom eller ni som är förälder till barn fött med Hirschsprungs sjukdom. Barn och unga från 12 år och äldre, kan få svara själva. Yngre barn och alla som önskar, kan svara tillsammans med förälder. På första sidan kan man kryssa i vilket språk man vill svara på.

Länk till frågorna: https://redcap.link/o2ei2cja 

Anonymitet Undersökningen är helt anonym dvs ingen kommer att veta vem som svarar. Eftersom det inte finns någon personlig koppling till svaren, dvs det inte går att spåra svaren tillbaka till patient eller förälder, kan ni heller inte ångra ert deltagande när svaren väl är inskickade.

 

OSA Sista datum att fylla i länken är 231008

 

Vänliga hälsningar från

Barnkirurgiska teamet i Lund via

Lovisa Telborn, barndietist

Pernilla Stenström, överläkare i barnkirurgi