Maten och magen

Än finns det inte mycket forskning gjord på hur maten påverkar magen hos barn och vuxna med Hirschsprungs sjukdom. Men forskning pågår! Här ser vi en film med Lovisa som är dietist i Lund och forskar på just detta. Filmen spelades in för att visas på webbinarie som patientföreningen anordnade 6 mars 2021 tillsammans Barnkirurgen i Lund.