Om Hirschsprungs sjukdom

Hirschsprungs sjukdom är medfödd och innebär att det saknas nervceller i en del av tarmen. Hirschsprung kan även gå under namnet megakolon. Avsaknaden av nervceller i tarmen leder till att barnet inte kan bajsa alls utan hjälp.

Sjukdomen upptäckts oftast redan när barnet är nyfött alt. under barnets första levnadsmånader. Hur står del av tarmen som omfattas kan variera. I 80 % av fallen är det ändtarmen och delar av tjocktarmen som påverkas, men hela tjocktarmen och tjocktarmen tillsammans med tunntarmen kan drabbas.

Vid Hirschsprungs sjukdom dras det sjuka tarmsegmentet utan ganglieceller samman och tarmen ovanför utvidgas. Barnet kan få besvär med förstoppning, utspänd och svullen mage, buksmärtor eller kräkningar. Barnets behöver då hjälp med att bajsa, t ex med hjälp av lavemang och en tunn slang. Lavemang kan bestå av koksaltvatten eller flytande läkemedel. Barnet behöver efter fastställd diagnos få den sjuka delen av tarmen bortopererad. Hirschsprungs sjukdom drabbar 1 av 5000 levande födda och är ca fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Hos 10-15 % av barnen förekommer även Downs syndrom. ICD-kod för Hischsprungs sjukdom är Q43.1 och är ofta undantagen i barnförsäkringar.

I Sverige föds det cirka 20-25 barn med Hirschsprungs sjukdom varje år. Sjukdomen är till viss del ärftlig.

Källor:

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/mage-och-tarm/tarmsjukdomar/hirschsprungs-sjukdom       20-05-25

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2016/07/livskvalitet-efter-operation-for-hirschsprungs-sjukdom-undersokt/   20-05-25

 

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2009/04/hirschsprungs-sjukdom-brndash-ovanlig-medfodd-tarmsjukdom/ 20-05-25

https://netdoktor.se/mage-tarm/sjkdomar/hirschsprungs-sjukdom/ 20-05-25Här finns pdf att ladda ner med information till vårdnadshavare från Region Skåne

Hirschsprungs sjukdom, 2020.pdf