Styrelsen

Ordförande: Hanna Sandberg
Sekreterare: Cecilia Jarl
Kassör: Karolin Holmström
Ledamot: Patrik Mardell
Ledamot: Sofia Björnsdotter Fallström
Ledamot:  Carolina Andersson
Suppleant: Anna Simonsson
Suppleant: Karolin Melander

Kontakta styrelsen