Mentorsprogram

Föreningen kommer att starta upp ett mentorsprogram för våra medlemmar där tex föräldrar vars barn nyligen har fått en diagnos kan få kontakt med föräldrar med lite äldre barn. Hör av dig redan nu om du är intresserad av att vara mentor eller av att få en mentor! Glöm inte att bli medlem då också

Intresse av mentorsprogram